Plantsoen 7

Leiden

€ 1.350.000,- k.k.
Verkocht o.v.
1875
277 m2 wonen
8 kamers

Geïnteresseerd in deze woning?

April makelaars Leiden
Haagweg 55
2321 AC Leiden
071-5790121

Omschrijving

Statig- en monumentaal herenhuis op één van de mooiste plekken van Leiden!

Dit in eclectische stijl gebouwde woonhuis heeft zeer veel woonruimte verdeeld over 4 verdiepingen, een prachtig trappenhuis, vele authentieke details, een zonnige tuin aan de voorzijde en een terras aan de achterzijde. Het uitzicht vanuit deze royale woning op de parkachtige omgeving van het Plantsoen en Zoeterwoudsesingel is werkelijk uniek.

De ligging van deze woning is uitstekend. Het autoluwe Plantsoen is hier een oase van rust en groen nabij bruisende centrum van Leiden. De prachtige- soms eeuwenoude bomen maken het gelijknamige park echt tot een bijzondere plek om in te wandelen of om vanaf een bankje in alle rust te genieten van de voorbijvarende boten. Indien u genoeg tot rust bent gekomen ligt het Leidse centrum letterlijk om de hoek. Via het Plantsoen, het Levendaal of de Hogewoerd loopt of fietst u binnen enkele minuten naar het hart van deze historische universiteitsstad met alle voorzieningen die het stadse leven zo aantrekkelijk maken. Een bezoek aan de zaterdagmarkt met de beste viskramen uit de omgeving, koffiedrinken op een van de vele terrassen aan de Leidse grachten, een bezoek aan een museum, theater of bioscoop…… het ligt allemaal dichtbij deze fanatische woning. Sinds enige tijd is het Plantsoen ook onderdeel van het nieuwe en populaire Singelpark, een fraaie wandelroute rond het centrum van Leiden. Het Centraal Station en treinstation Leiden Lammenschans liggen op 5-10 minuten fietsen.

Meer over deze unieke woning.

Voor we binnen gaan, staan we even stil en kijken naar de imposante façade van dit fraaie herenhuis uit 1875 dat in 1997 een gemeentelijk monument werd. Tezamen met de identieke panden van Plantsoen 3 en 5 vormt het één geheel wat betreft de stijl. Daarnaast vormen alle panden van het Plantsoen en het park een harmonische stedenbouwkundig geheel en een duidelijk voorbeeld van de façade-architectuur waarin voorgevels opvallen door de rijke architectonische vormgeving.

Entree
De entree via de prachtige houten voordeur in de beschutte portiek is zeker chique te noemen. Een prachtige hal strekt zich voor ons uit. De marmeren vloer, hoge plafonds en het schitterende trappenhuis met bewerkte spijlen zijn echte eye-catchers en geven deze ruimte grandeur. Wat een binnenkomst!!

Woonverdieping/begane grond
Via de fraaie dubbele tussendeuren met daarboven een schitterend origineel detail gaan we de royale L- vormige woonkamer binnen. Wat een enorme ruimte! De aandacht gaat direct uit naar de grote ramen aan de voorzijde, de hoge plafonds en de fraaie eiken parketvloer. Omdat deze verdieping iets boven het maaiveld ligt, is het uitzicht over het fraaie Plantsoen en het water van de Zoeterwoudsesingel wijds en prachtig. Deze kant van de riante woonkamer is bij uitstek geschikt voor een zit/lounge gedeelte, het fijne uitzicht van hieruit zal u niet snel gaan vervelen. De achterzijde van de woonkamer grenst aan een ruim terras (18m2) welke u via de openslaande deuren kunt bereiken. Dit gedeelte van de woonkamer biedt vele mogelijkheden. Zo hebben de huidige eigenaren daar een vleugel geplaatst welke in een ruimte als deze natuurlijk uitstekend tot zijn recht komt. In het zijgedeelte zou u een 2e zitgedeelte kunnen maken echter dit deel leent zich bijvoorbeeld ook voor het plaatsen van een keuken (zie artist impression voor een idee). Op deze manier creëert u een fijne woonkeuken in die in directe verbinding staat met de woonkamer én het terras.

Souterrain
Via de hal nemen we de trap naar het souterrain welke zich onder de gehele begane grond verdieping uitstrekt. De hal met originele granito vloer geeft toegang tot de woonkeuken, bijkeuken en wijnkelder. Allereerst bekijken we de gezellige en ruime woonkeuken welke zich vrijwel geheel uitstrekt over de lengte van het pand. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zorgen ramen voor voldoende lichtinval. Aan de voorzijde twee fraaie kozijnen met dubbele openslaande ramen. De keuken zelf is luxe, heeft veel opbergruimte en is van alle gemakken voorzien zoals een inductiekookplaat, vaatwasmachine, afzuigkap, koelkast en fraaie verlichting op de achterwand. Deze ruimte is bij uitstek geschikt om een hele grote eettafel te plaatsen waaraan u uitgebreid kunt tafelen met familie en vrienden. Voor inrichtingsideeën hebben we ook hier een artist impression foto laten maken. Aan de achterzijde is er verder een ruimte welke de huidige bewoners als kantoorruimte hebben gebruikt met o.a. en groot vast bureau en handige dossierkasten. Daarnaast bevindt zich een hal met de achteringang welke is gelegen aan de 4e Binnenvestgracht. Het Souterrain heeft dus een eigen ingang die niet alleen ontzettend handig is maar ook mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld een zelfstandig appartement of kantoor/atelier. Via de bijkeuken komen we weer in de hal waaraan tevens een fijne wijnkelder is gelegen.

1e verdieping
Via de begane grond en het schitterende trappenhuis komen we op de ruime en lichte overloop van de 1e verdieping. Ook hier fraaie paneeldeuren, een eiken parketvloer en een ruime inbouwkast. Hier bevinden zich 3 slaapvertrekken, een separaat toilet en de badkamer. De slaapkamer aan de voorzijde is zeer ruim en heeft prachtig uitzicht op het groen van het Plantsoen en de Zoeterwoudsesingel. De badkamer is compleet met een ligbad, wastafel en een douchehoek. Aan de achterzijde nog 2 prima slaapkamers voorzien van onderhoudsarme kunststof tuimel-kiep ramen. De grootste van de twee kamers is, evenals de kamer aan de voorzijde, voorzien van een handige inbouwkast.

2e verdieping
We gaan verder met de tour door het huis en komen de bovenste verdieping. Een grote lichtkoepel zorgt voor veel lichtinval in het trappenhuis en op de overloop. Aan de voorkant een zeer ruime kamer met dakkapel en handige en ruime inloopkast waarin tevens de opstelplaats voor de CV ketel (2018). Ook van deze slaapkamer hebben we een artist impression laten maken hoe deze slaapkamer er ‘aangekleed’ uit kan zien. Op deze verdieping een 2e badkamer voorzien van toilet, douchehoek en wastafel. En tenslotte aan de achterzijde een ruime slaapkamer vanwaar een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden.

Kortom: een fantastisch monumentaal herenhuis met een uniek en vrij uitzicht op één van de mooiste plekken van Leiden.

Wij laten u deze woning graag zien!

Bijzonderheden:

- Bouwjaar rond 1875;
- gemeentelijk monument;
- gelegen in beschermd stadsgezicht;
- veel originele details;
- 4 woonverdiepingen;
- woonoppervlakte 277 m2;
- 5 slaapkamers;
- ruim souterrain met zeer ruime woonkeuken, kantoor, bijkeuken en wijnkelder;
- tuin op zuid-oosten gelegen;
- Terras (18m2)
- achteringang aan de 4e Binnenvestgracht;
- 2 badkamers;
- 3 toiletten;
- CV ketel Nefit Trendline CW 5 uit 2018;
- dubbel glas;
- bouwtechnische rapport ter inzage tijdens bezichtiging;
- asbest- en ouderdomsclausule worden opgenomen in koopcontract;
- oplevering kan snel

Deze informatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Deze gegevens zijn met de grootste zorg samengesteld, doch aanvaardt April Makelaars Leiden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele foutieve vermelding danwel de gevolgen daarvan.

=======================================================
*Stately and monumental mansion in one of the most beautiful places in Leiden!

This eclectic style house has a lot of living space spread over 4 floors, a beautiful staircase, many authentic details, a sunny garden at the front and a terrace at the rear. The view from this spacious home on the park-like surroundings of the Plantsoen and Zoeterwoudsesingel is truly unique.

The location of this house is excellent. The car-free Plantsoen is an oasis of peace and greenery near the bustling center of Leiden. The beautiful, sometimes ancient trees make this park a really special place to go for a walk or to enjoy the passing boats in all quietness. If you have relaxed enough, the center of Leiden is literally around the corner. Via the Plantsoen, Levendaal or Hogewoerd you can walk or cycle within a few minutes to the heart of this historic university city with all the facilities that make city life so attractive. A visit to the Saturday market with the best fish in the area, drinking coffee on one of the many terraces at the Leidse canals, a visit to a museum, theater or cinema ... it is all close to this fantastic home. For some time now, the Plantsoen is also part of the new and popular Singelpark, a beautiful walking route around the center of Leiden. The Central Station and Leiden Lammenschans train station are 5-10 minutes by bike.

More about this unique home.

Before we enter, we pause for a moment and look at the imposing facade of this beautiful mansion from 1875, which became a municipal monument in 1997. Together with the identical buildings of Plantsoen 3 and 5, it forms a whole in terms of style. In addition, all buildings of the Plantsoen and the park form a harmonious urban whole and a clear example of facade architecture in which facades stand out due to the rich architectural design.

Entrance
The entrance through the beautiful wooden front door in the sheltered porch is chic. A beautiful hall stretches out in front of us. The marble floor, high ceilings and the beautiful staircase with carved bars are real eye-catchers and give this space grandeur. What an entry!!

Living floor/ground floor
Through the beautiful double doors with a beautiful original detail above, we enter the spacious L-shaped living room. What a huge space! The attention immediately goes to the large windows at the front, the high ceilings and the beautiful oak parquet floor. Because this floor is slightly above ground level, the view over the beautiful Plantsoen and the water of the Zoeterwoudsesingel is wide and beautiful. This side of the spacious living room is ideally suited for a sitting / lounge area, you will not get bored of the magnificent view from here. The rear of the living room is adjacent to a spacious terrace (18m2) which you can reach through the patio doors. This part of the living room offers many possibilities. For example, the current owners have placed a large piano, for which a space like this is absolutely suited. In the side part you could make a 2nd sitting area, however this part is also suitable for placing a kitchen (see artist impression for an idea). This way you create a nice kitchen that is in direct connection with the living room and the terrace.

Basement
Through the hall we take the stairs to the basement which extends under the entire ground floor. The hall with original granito floor gives access to the kitchen, pantry and wine cellar. First we look at the cozy and spacious kitchen which extends almost entirely over the length of the building. Windows at both the front and rear provide sufficient light. At the front two beautiful frames with double opening windows. The kitchen itself is luxurious, has plenty of storage space and is fully equipped with an induction hob, dishwasher, extractor hood, refrigerator and beautiful lighting on the back wall. This space is ideally suited to place a very large dining table where you can dine with family and friends. We also have made an artist impression photo taken here for furnishing ideas. At the rear there is a space that the current owners have used as an office space witha large fixed desk and handy file cabinets. In addition, there is a hall with the back entrance which is located on the 4th Binnenvestgracht. The Souterrain therefore has its own entrance, which is not only extremely convenient, it also offers possibilities for, e.g. an independent apartment or office/studio. Through the utility room we enter the hall again, which also has a nice wine cellar.

1st floor
Via the ground floor and the beautiful staircase we reach the spacious and light landing of the 1st floor. Here… beautiful panel doors, an oak parquet floor and a spacious built-in wardrobe. On this floor there are 3 bedrooms, a separate toilet and the bathroom. The bedroom at the front is very spacious and has a beautiful view of the greenery of the Plantsoen and the Zoeterwoudsesingel. The bathroom is complete with a bath, sink and a separate shower. At the rear 2 more fine bedrooms with low-maintenance plastic tilt-and-turn windows. The larger of the two rooms is equipped, as well as the room at the front, with a handy built-in wardrobe.

2nd floor
We continue the tour through the house and arrive at the top floor. A large skylight provides a lot of light in the stairwell and on the landing. At the front a very spacious room with a dormer window and a handy and spacious walk-in closet where the central heating boiler (2018) is situated. Also an artist impression photo is made of this bedroom and how this bedroom can look 'dressed'. On this floor a 2nd bathroom with toilet, shower and sink. Finally at the rear a spacious bedroom from where a beautiful view over the center of Leiden.

In short: a fantastic monumental mansion with a unique and magnificient view on one of the most beautiful places in Leiden.

We are happy to show you this house!

Particularities:

- Built around 1875;
- municipal monument;
- located in a protected cityview;
- many original details;
- 4 residential floors;
- living area 277 m2;
- 5 bedrooms;
- spacious basement with very spacious kitchen, office, pantry and wine cellar;
- garden located on the south-east;
- Terrace (18m2)
- rear entrance on the 4th Binnenvestgracht;
- 2 bathrooms;
- 3 toilets;
- Central heating boiler Nefit Trendline CW 5 from 2018;
- double glass;
- construction report available for inspection during viewing;
- asbestos and age clause are included in the purchase contract;
- delivery can be fast

This information is without obligation and no rights can be derived from it.
This information has been compiled with the greatest care, but April Makelaars Leiden does not accept any liability with regard to any incorrect information or the consequences thereof.

Brochure
Download

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
€ 1.350.000,-
Status
Verkocht o.v.
Aanvaarding
In overleg
Bouw
Soort woonhuis
Herenhuis
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1875
Dak type
Plat dak
Oppervlakten en inhoud
Wonen
277 m2
Overige inpandige ruimte
0 m2
Gebouwgebonden buitenruimte
18 m2
Perceel
134 m2
Inhoud
1.148 m3
Indeling
Aantal kamers
8
Aantal badkamers
2
Aantal slaapkamers
5
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, TV kabel, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie
Energie
Isolatievormen
Dubbelglas, HR glas
Soorten verwarming
CV ketel
Soorten warm water
CV ketel
CV ketel type
Nefit trendline
Buitenruimte
Liggingen
Aan water, Aan park, Aan rustige weg, In centrum, Vrij uitzicht
Tuintypen
Voortuin, Zonneterras
Hoofdtuin
Voortuin
Hoofdtuin opp.
40 m2
Hoofdtuin positie
Zuidoost
Achterom
Nee
Bergruimte
Soort
Inpandig
Voorzieningen
Voorzien van elektra
Parkeergelegenheid
Parkeer faciliteiten
Parkeervergunningen

Hoofdvideo

360º afbeeldingen

Plattegronden

Schaduwstand

Ga naar de bovenkant