Makelaar in Leidsche Rijn, veel woonmogelijkheden voor jonge gezinnen.

De wijk Leidsche Rijn in Utrecht is zo groot dat deze in meerdere wijken verdeeld is. Een huis kopen in deze wijk behoort zeker tot uw mogelijkheden. Het is namelijk een van de grootste nieuwbouwlocaties van Nederland en er wordt nog steeds volop gebouwd. Leidsche Rijn bestaat uit de plaatsen Vleuten, De Meern en Utrecht. Enkele wijken binnen Leidsche Rijn zijn: Terwijde, Langerak, Grauwaart, Parkwijk, Strijkviertel en Vleuterwijde. Ook bedrijventerrein Wetering en kantorenpark Papendorp horen bij deze wijk.

Op Papendorp wordt aan een nieuwe woonbuurt gewerkt met als naam Groenewoud. In Leidsche Rijn wonen in verhouding veel jonge gezinnen met kinderen. Verwacht wordt dat vòòr 2025 het inwonertal van 100.000 bereikt zal worden!

Hoe het ooit begon…

De Leidse Rijn is een kanaal dat gegraven werd in 1381 en omstreeks 1665 werd verbreed nadat de Rijn tussen Utrecht en Harmelen te smal, ondiep en bochtig was geworden voor de scheepvaart. In het begin van de jaartelling liep de hoofdtak van de Rijn via Utrecht en Leiden naar de Noordzee. Deze rivier splitste zich in een noordelijke en zuidelijke tak en kwamen in Harmelen weer bij elkaar. De noordelijke riviertak liep via Vleuten en de zuidelijke tak via de Meern. Van de beide takken zijn alleen fragmenten overgebleven.

Maar ze hebben zeker duidelijke sporen nagelaten in het gebied van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Grote delen hiervan liggen relatief hoog en waren, voordat het grote nieuwbouwproject Leidsche Rijn begon, tuinbouwgrond. Spectaculair zijn diverse ontdekkingen die door archeologen werden gedaan bij het bouwrijp maken van de grond.

Uw huis kopen via Makelaar in Leidsche Rijn in een van de woonwijken.

U wilt een huis kopen in Leidsche Rijn maar weet nog niet precies in welke wijk? Leidsche Rijn kent diverse, vrij jonge woonwijken. Er wonen veel jonge gezinnen met kinderen en het woningaanbod is divers. DeVinexwijk Terwijde ligt vrij laag en er zijn grote waterpartijen te vinden. Een groot deel van de bebouwing ligt op eilanden die omgeven zijn door vijvers. De wijk Langerak is eveneens een Vinex wijk in Utrecht en maakt deel uit van Leidsche Rijn. De eerste woningen werden in 1999 opgeleverd. Dit is de eerste buurt van Leidsche Rijn. Langerak biedt aan ongeveer 2000 mensen huisvesting.

Deze wijk is gebouwd in de polder, genaamd Langerak. Alle straten hebben in hun naam een rak zoals bijvoorbeeld Grietmansraklaan. Grauwaart is een groene moderne wijk met de stijl van een 19e eeuwse stadswijk. Er zijn zowel stoere herenhuizen als statige appartementen en woonhofjes te vinden. De Vinexwijk Parkwijk bestaat uit Noord en Zuid Parkwijk. Er worden hier een aantal parken gerealiseerd. Strijkviertel is met name een recreatiegebied met onder andere recreatieplas Strijkviertel. In het hart van de wijk Vleuterwijde komen sport, cultuur, onderwijs, winkels en horeca, gezondheidszorg en werk bij elkaar. Alle wijken hebben diverse voorzieningen. Neem contact op voor meer informatie over Leidsche Rijn en huis kopen of (ver)huren aldaar.

Wat wil jij in Vleuten?

Ik wil graag…